WHITEBOARD MESG

https://yohoho-io.topĚ╬ └╠Á┐┴▀...